henrik.hvid@devoteam.dk, +45 22 99 87 55


SOA Network
Integration som konkurrenceparameter

horizontal rule

Blogs:

Kommentarer

Scenarier

Internettet skal ikke betragtes som et browserbaseret medie, men som et allestedsnærværende netværk der forbinder samtlige computere og muliggør dynamisk integration af information, funktionalitet, forretningshændelser og viden.

Web Services vil have en væsentlig indflydelse på den måde der drives forretning på i de kommende år.

Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag.

Web Services vil gøre det muligt for traditionelle it- afdelinger at udvikle sig fra rene supportorganisationer til ægte strategiske forretningsaktiver.

Mens vi stadig studerer de lektioner, vi fik i Internettets første stadier, er en ting klart: Teknologien står ikke stille og det næste store skridt er Web Services, som vil ændre den måde, som virksomheder bruger software til at løse forretningsproblemer og håndtere nye muligheder.

 

I partnerskab med Zapthink (en af verdens førende  ”SOA thought leaders”),  tilbydes inspirerende seminarier og workshops. De forøger forståelsen for hvordan virksomheder og offentlige institutioner kan udnytte den serviceorienterede bevægelse.
Halvdags "big picture" SOA-Seminar
Et tre timers seminar der giver overblikket over SOA implementeringsruteplanen: Alt hvad en virksomhed og offentlige institution skal gøre for at opnå en succesfuld SOA-implementering. 

Seminariet kan målrettes en forretningsorienteret målgruppe en teknisk målgruppe eller en kombination.

Et-dags SOA-workshop
Her opfølges ”big picture” seminariet om formiddagen med en dybdeborende session om eftermiddagen. Sessionen fokuserer på specifikke udfordringer for virksomheden eller deltagerne.

Emnerne kunne f.eks. inkludere en industrispecifik diskussion, en dybdegående diskussion omkring arkitekturen eller en serviceorienteret forretningsproces diskussion.

To-dags SOA-workshop

 

En praktisk workshop der aktivt involverer deltagerne i opgaver, der hjælper med at løse specifikke problemer ,de møder i deres daglige arbejde med at forstå ,planlægge eller implementere SOA i organisationen. 

Det er en udvidelse af en dags workshoppen til to dage, ved at benytte interaktive materialer og breakout-sessioner hvor deltagerne udfører opgaver, der er relateret til workshoppen.

Eksempler på sådanne opgaver kan være service-definitioner, procesopbrydning eller infrastruktur-planlægning.

Direktionsbriefing
Har du specifikke SOA-emner, hvor der er behov for yderligere viden, kan vi tilrettelægge et virksomhedstilpasset undervisningsforløb.

horizontal rule

Eksempler på dagsordner
Et-dags SOA-"forståelse" workshop

Væsentligste udbytte: 
bulletHvordan SOA vil influere på forretningsprocesserne fra den første dag den implementeres
bulletDet nødvendige trin for at garantere en succesfuld SOA implementering 
bulletRuteplan til en adoption af SOA
bulletAdresserer udfordringerne omkring forretningsbehændighed gennem løs kobling, grovkornethed og asynkrone hændelser.
To-dags workshop om SOA Implementeringsruteplan
Væsentligste udbytte: 
bulletHvordan SOA implementeres ved en trinvis tilgang som vil føre til succes
bulletHvilke services der skal implementeres i hvilken rækkefølge 
bulletHvordan man sikre, administrerer og opbygger en troværdig serviceinfrastruktur 
bulletHvordan man opbygger procesbaserede services
Hel-dags intensiv workshop om webservice-sikkerhed og management

Væsentligste udbytte: 

bullet

Hvordan man succesfuldt håndterer SOA-sikkerheds udfordringen

bullet

Udnyttelse af virksomhedsidentitet og adgangskontrol for sikre services

bullet

Opbygge design- og kørselstids management der sikre et troværdigt operationelt SOA-miljø

Hel-dags workshop om organisatoriske tilpasninger og ledelsesændringer ved en SOA
Væsentligste udbytte: 
bulletHvordan undgås de kulturelle kampe som vil fremkomme gennem en SOA implementering 
bulletNedsætte og styre Enterprise Architecture holdet 
bulletBygge og samarbejde omkring servicemodellen 
bulletLøse problemer omkring budgettering-, accept- og organisationsafgrænsning for at sikre en længerevarende SOA succes.

Du kan få yderligere viden via disse whitepapers

 

Send mail til henrik.hvid@devoteam.dk med spørgsmål eller kommentarer omkring dette web site.
Sidst ændret: søndag, 27. december 2009