henrik.hvid@devoteam.dk, +45 22 99 87 55


SOA Network
Integration som konkurrenceparameter

horizontal rule

Blogs:

Kommentarer

Scenarier

Internettet skal ikke betragtes som et browserbaseret medie, men som et allestedsnærværende netværk der forbinder samtlige computere og muliggør dynamisk integration af information, funktionalitet, forretningshændelser og viden.

Web Services vil have en væsentlig indflydelse på den måde der drives forretning på i de kommende år.

Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag.

Web Services vil gøre det muligt for traditionelle it- afdelinger at udvikle sig fra rene supportorganisationer til ægte strategiske forretningsaktiver.

Mens vi stadig studerer de lektioner, vi fik i Internettets første stadier, er en ting klart: Teknologien står ikke stille og det næste store skridt er Web Services, som vil ændre den måde, som virksomheder bruger software til at løse forretningsproblemer og håndtere nye muligheder.

 

SOA Network kan virke som katalysator for identifikation og udnyttelse af virksomhedens serviceorienterede muligheder.
Viden og kompetenceløft
Har du behov for yderligere viden om, hvad SOA, webservices, Event Driven Architecture og Semantic Web er og hvorfor det er interessant for din virksomhed, kan jeg tilbyde at forøge din og dine medarbejders viden.
Virksomhedstilpasset kursus
En gensidig forståelse mellem it og forretningen er kritisk for udnyttelse af de muligheder, som  webservices giver. Jeg kan gennem et virksomhedstilpasset kursus forøge:
- It-medarbejdernes forståelse for webservices og SOA samt forøge deres forståelse for de forretningsmæssige muligheder 
- Forretningens forståelse for hvorledes webservices kan give nye muligheder
Skal organisationen opnå en fælles forståelse af SOA og Web Services?
Det er vigtigt at alle i organisationen taler det samme sprog omkring SOA og webservices. Jeg kan bibringe en overordnet forståelse af såvel de fremtidige perspektiver for virksomheden, som de nuværende fordele.
Jeg har god erfaring i at præsentere SOA, webservices og Semantic Web. Så kontakt mig hvis du har behov for en spændende og inspirerende præsentation.
Virksomhedsspecifikke scenarier
Har du behov for at visualisere den virkelighed, som din virksomhed skal konkurrere i, kan udformning af virksomhedsrelevante scenarier være en god facon at kommunikere organisationens muligheder. 
Kontakt mig på henrikhvid@soanetwork.dk hvis du har behov for en sparringspartner. 
Sikre at løsningen er serviceorienteret
Er du i gang med et udbud og vil du sikre dig, at den valgte løsning følger serviceorienterede principper, kan SOA Network hjælpe dig i alle faser: 
- Sikre kravspecifikationen stiller de rette serviceorienterede krav
- Evaluere de modtagne udbud, så de rette spørgsmål stilles.
- Projektrådgiver der sikre at selve løsningen konsekvent overholder serviceorienterede principper
Workshops i samarbejde med Zapthink

I samarbejde med en af verdens førende "SOA thought leader" tilbydes yderligere et antal inspirerende workshops og seminarier.
Serviceorienterede retningslinier
Når der skal udvikles til en serviceorienteret verden, er det ikke nok at bruge de rigtige teknologier og standarder, det kræver i lige så høj grad, at der udvikles efter serviceorienterede principper. Ellers risikere man bare at have opnået en mere moderne form for spaghettiintegration.

Jeg kan tilbyde, at vi i fællesskab opstiller nogle generelle udviklingsretningslinier, som sikrer at de løsninger, der  opbygges, reelt er serviceorienterede. 

Rådgivning omkring serviceorienterede portaler

 

En serviceorienteret portal er ét sted, hvor der tilbydes standardiseret tilgang til al relevant information og funktionalitet indenfor portalens område. Det væsentligste formål er, at den skal lette samarbejdet med interessenterne, så de ikke har behov, for en detaljeret viden om hvordan processerne fungerer internt mellem de enkelte organisationer. 
Portalen skal være forberedt på, både at håndtere anmodninger direkte fra et brugerinterface samt til at håndtere anmodninger, der kommer fra programmer / applikationer, der udfører opgaver på vegne af en bruger.
Har du behov for at forstå konsekvenserne og de krævede beslutningerne kan SOA Network hjælpe.
Sparringspartner og rådgiver!

Jeg kan hjælpe med at identificere områder, hvor de første simple serviceorienterede løsninger kan iværksættes og hjælpe med at lægge den overordnede serviceorienterede strategi. Sammen kan vi sikre at virksomheden både udnytter de kortsigtede muligheder og samtidig forbereder it-arkitekturen til  den fremtidige konkurrencesituation

Du kan få yderligere viden via disse whitepapers

 

Send mail til henrik.hvid@devoteam.dk med spørgsmål eller kommentarer omkring dette web site.
Sidst ændret: søndag, 27. december 2009